علمی
 پاورپوینت بعضی ازبیماری های ژنتیک(ترکی استانبولی)
 

پاورپوینت بعضی ازبیماری های ژنتیک(ترکی استانبولی)


 MİKROSEFALİ    میکروسفالی


HİDROSEFALİ     هیدروسفالی

 

SİNDAKTİLİ         سینداکتلی


WİLLİAMS SENDROMU   سندرم ویلییامز


     TURNER SENDROMU       سندرم ترنر


POLİDAKTİLİ        پلی داکتلی 


Fenilketonuri     فنیل کتونوری


Talasemi            تالاسمی

genetık hastalıkları.ppt

http://xlpar.com/a8oox19xdubt/genetık_hastalıkları.ppt.html

|+| نوشته شده توسط مصطفی نوری زاده در چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹  |
 تاثیر ماده ی دندان پر کن بر روی کروموزم
تاثیر ماده ی دندان پر کن بر روی کروموزم

چند سالی هست که شایعاتی در دنیا به گوش میرسد که طی آن می گویند:دندان پر کردن برای انسان مضر هست و به نسل بعد نیز انتقال می یابد.یعنی اینکه این ماده برروی کروموزم تاثیر منفی می گذارد.

در ارتباط با این موضوع"پروژه ای در دانشگاه چکورووای ترکیه انجام شد که بنده نیز در این پروژه و آزمایشات شرکت داشتم ولی خوشبختانه تا الان که به اواخر کار نزدیک می شویم هیچ اثر منفی روی کروموزم مشاهده نشده هست

در روزهای آینده شما را با جزییات این آزمایشات آشنا می کنم

|+| نوشته شده توسط مصطفی نوری زاده در چهارشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۹  |
 بیوتکنولو}ی چیست و تاریخچه ی آن به زبان ترکی استانبولی

Biyoteknoloji   nedir

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji,genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, rekombinant DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikro organizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdü/eknolojilerin tümüdürkullanılanr.

Biyoteknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de diğer teknolojilerden ayrılır. Örneğin sıcak su kaynaklarında yaşayan bakterilerin birinden elde edilen yüksek sıcaklığa dayanıklı bir enzim, günümüzde uygulama ve temel bilim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan PCR’nin önemli bir girdisidir. Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle de Biyoteknoloji birçok bilimsel disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişir.

            Tarihçe

Binlerce yıl önce insanlar, daha verimli tohumlarını ayırırken, ilk yoğurdu, peyniri, şarabı üretirken, biyoteknoloji alanında ilk adımları attıklarının farkında değillerdi. İnsanoğlu binlerce yıl gıda maddeleri üretmek için göremedeği; ancak, etkinliğini bildiği mikroorganizmalardan yararlandı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Mendel ve Pasteur gibi bilim insanlarının genetik ve mikrobiyoloji alanında vardıkları sonuçlar, biyoteknolojiye de önemli katkılar sağladı. Ancak, biyoteknolojide en önemli gelişmeleri, 20. yüzyılın ikinci yarısında hızla gelişen gen teknolojisi sağlamıştır. Tüm canlıların genetik maddesi olan DNA molekülünün özelliklerinin anlaşılması ve belli DNA dizilerinin (genlerin) bir canlıdan diğerine aktarılabilmesi, yeni bir döneme girilmesine öncülük etti.

Biyoteknoloji Konuları
Fermantasyon

•Seçici dölleme

•Antibiyotikler

•Gen klonlama

•Gen mühendisliği

•RekombinantDNA teknolojisi

•Biyoinformatik

•Proteomiks

 

 

|+| نوشته شده توسط مصطفی نوری زاده در دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹  |
 انیمیشن های میتوز-میوز-همانندسازی-و.............
انیمیشن های میتوز-میوز-همانندسازی-و.............

http://www.johnkyrk.com/

|+| نوشته شده توسط مصطفی نوری زاده در سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹  |
 علت سقط جنین
علت سقط جنین

علت سقط_ناهنجاری ژنی پدر و مادر


آمار به دست آمده نشان میدهد حدود ۲۰-۱۵% حاملگی ها منجر به سقط جنین می شود که ۶۰-۵۰% موارد سقط جنین به دلیل ناهنجاری های ارثی و ژنتیكی جنین می باشند. تقریبا نیمی از سقط‌های اولیه به‌دلیل مشکلات ژنتیکی و کروموزومی جنین اتفاق می‌افتد. به‌طور مشخص، این مشکلات از والدین به بچه‌ ارث نرسیده، بلکه در نتیجه خطایی بوده که به‌طور شانسی در زمان تقسیم‌ سلولی و نمو جنین رخ داده است

بررسی های بالینی برای مشخص نمودن علت سقط وقتی لازم است که دو سقط خود به خودی متوالی ایجاد شود . به خصوص وقتی که ضربان قلب جنین ، قبل از بروز سقط تشخیص داده شده باشد ، سن مادر بیش از 35 سال ویا زوجین به سختی باردار شده باشند.

چه علائمی احتمال وجود عامل ژنتیکی را مطرح می کند؟
سابقه به دنیا آوردن فرزند سالم وزنده ونداشتن نسبت فامیلی برای رد حالات غیر طبیعی کروموزومهای والدین کافی نیستند ولی سابقه سقط مکرر ومرگ داخل رحمی وتولد جنین با بیماریهای مادرزادی جنینی ممکن است با حالات غیر طبیعی کروموزومی همراه باشد

اگر واقعا و طبق شرایطی که اشاره شد لزوم انجام آزمایشات ژنی محرز شد از نمونه های بافت جنین باید استفاده شود تا سلولهای
آن در آزمایشگاه برای وجود ناهنجاریهای کرومورومی ارزیابی شود. این روش می تواند بوسیله تراشیدن دیواره رحم مادر بعد از سقط جنین انجام شود. نکته ای که در اینجا لازم به گفتن هست اینه که اغلب پزشکان ترجیح می دهند جنین مذکر را آزمایش کروموزومی کنند چون در شرایط جنین مونث بطور قطع نمی توانند اظهار نظر کنند که مادر عاری از ناهنجاریهای ژنی است و لی
در شرایط جنین مذکر می توانند این اظهار نظر را با قاطعیت اعلام کنند.

اگر احیانا در یکی از زوجین مشکل و ناهنجاری خاص ژنتیکی و کروموزومی پیدا شد اهدا اسپرم و تخمک تنها راه نیست... بلکه متخصصان نازائی و ناباروری می توانند در محیط آزمایشگاه اجازه دهند نطفه تشکیل شود ولی نطفه های مشکل دار را جدا کنند. نطفه های عاری از اختلالات را با روش ivf وارد رحم کنند

منبع

http://genetics1.mihanblog.com/post/336  

|+| نوشته شده توسط مصطفی نوری زاده در سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹  |
 
 
بالا